Balansert ventilasjon

Balansert ventilasjon er den ventilasjonsløsningen som monteres i nye boliger i dag. Man begynte å montere denne typen ventilasjon allerede på 80-tallet, men først år 2007 blev det et krav fra myndighetene ved nybygg. Kravene kom blant annet fordi denne løsningen er energibesparende, da den gjenvinner omtrent 80% av varmeenergien fra avtrekksluften.


Hvordan virker det?
 
Gjennom et balansert ventilasjonsanlegg kontrollerer man både mengden tilluft og avtrekksluft, til forskjell fra et sentralavtrekk der man bare kontrollerer avtrekksluften. Ventilasjonsaggregatet består av en vifte som trekker ut brukt luft fra våtrom, kjøkken og tekniske rom. Det består også av en vifte som trekker luft utenifra og tilfører frisk, temperert luft til oppholdsrom, som soverom, stue og kontor. Tilluften passerer pollenfilter i aggregatet, innen den føres ut i oppholdsrom. I ventilasjonsaggregatet gjenvinnes varmen fra den brukte luften og overføres til tilluften. Dette gjør at den luften som føres tilbake til oppholdsrommene er oppvarmet.
 

Fordeler/ulemper
 
En stor fordel med balansert ventilasjon er at den gjenvinner varme, hvilket medfører minskede energikostnader. En annen fordel er at tilluften er temperert, derfor blir det ingen kald trekk, noe som bidrar det til et bedre inneklima. Videre er luften som tilføres boligen alltid ren, ettersom den passerer pollenfilter i aggregatet. Med et slikt ventilasjonssystem blir varmen også jevnt fordelt i boligen.

Det finnes ingen direkte ulemper med et slikt system, utenom kostnader ved installasjon. Videre må filter skiftes regelmessig.

 


Er det mulig å gjøre om ett sentralavtrekk til balansert ventilasjon
?
 
Det kan være mulig å bruke kanalsystemet fra et sentralavtrekk hvis man ønsker å installere et balansert ventilasjonsanlegg. Forutsetningen er at kanalene ikke er for gamle eller i for dårlig stand, samt at de ikke er for små i diameter. Det er viktig sjekke kanalene før en installasjon, eventuelt rense og reparere dem. Det er også viktig at man isolerer alle kanalene i kald sone, som for eksempel loftet, på grunn av varmegjenvinningen og fare for kondens.
 

Vi har forskjellige aggregater og kan hjelpe deg i valget, Velkommen til å kontakte oss.

 

Ta kontakt her