Naturlig Ventilasjon

Naturlig ventilasjon er den eldste typen ventilasjon og baserer seg på at kald luft synker og varm luft stiger for å skape gjennomtrekk i boligen.

Den store ulempen med dette er at det er null kontroll over mengden luft, da gjennomtrekk er avhengig av temperaturforskjellen mellom luften utenfor boligen og den inne i boligen. Dette leder til lite trekk om sommeren og mye trekk om vinteren, noe som også fører med seg dyre energikostnader ved oppvarming på vinterstider.

Andre typer oppussing av boligen uten forbedring av ventilasjonstype kan ha negative konsekvenser for boligen din. Ved utskifting av varmekilde eller utbytte til moderne tette vinduer kan den naturlige ventilasjonen bli endret som en konsekvens av dette, og enda dårligere sirkulasjon kan forekomme. Ved oppussing av bolig anbefaler vi at ventilasjonen også undersøkes..

Det er mulig å ettermontere balansert ventilasjonsaggregat i alle boliger. For å finne den beste løsningen for din bolig er det bare å ta kontakt på 63 82 60 01.