Sentralavtrekk

Sentralavtrekk, ofte kalt mekanisk avtrekk, er en vanlig form for boligventilasjon i mange boliger. Man begynte å montere denne type ventilasjon i Norge på slutten av 1970-talet. Prinsippet er at man har en avtrekksvifte plassert på loftet, som er koblet til ett felles rørsystem fra våtrom, toaletter og kjøkken. Avtrekksviften suger ut brukt luft fra boligen, og er på denne måten med på å skape ett undertrykk i boligen. Dette gjør at det strømmer til ny, frisk luft utenifra gjennom ventiler i vegger og vinduer.

flexit
Fordeler - ulemper

Fordeler med et sentralavtrekk er at huset blir godt ventilert, og det er en forholdsvis enkel og rimelig løsning å vedlikeholde.

Ulemper er at ventilene ikke renser luften. Videre kan luften som kommer inn via ventiler oppleves som kaldt drag på vinteren. Risikoen er at man da velger å stenge ventilene, noe som leder til utilstrekkelig ventilasjon.

En annen ulempe er også at denne ventilasjonsløsningen ikke har noen form for varmegjenvinning. Den nye luften som kommer inn må varmes opp, hvilket medfører høye energikostnader og gjør at den ikke når opp til dagens energibesparingskrav. På grunn av dette monteres ikke denne ventilasjonsløsningen lenger ved bygging av nye boliger.

 

produktbilde

A) Avtrekksrør. B) Avtrekk kjøkken. C) Avtrekk bad. D) Kjøkkenhette. E) Avtrekksventil våtrom. G) Viftemotor. H) Takhatt/Utblåsning.

Ta kontakt her